ΣΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 14