ΜΠΕΡΑΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310300864-6937225117
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 79 54248
2310300864-6937225117