ΜΠΕΡΑΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310300864-6937225117
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 79 54248
2310300864-6937225117