ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310317920, 6973781829
ΔΕΛΦΩΝ 180 54248
2310317920, 6973781829