ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΧΟΥΡΠΟΥΛΙΑΔΗΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΤΟΥΜΠΑ

Θεσσαλονίκη - ΧΑΡΙΛΑΟΥ

δέχεται μόνο με ραντεβού, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 38, Θεσσαλονίκη