ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310325603
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 104 54248