ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310325603
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 104 54248