ΧΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2313048596, 6937596862
Κ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 172 54248
2313048596, 6937596862