ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Νευρολόγοι
2310318370
Κ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 145 54249