Ιππικοί Όμιλοι-Θεσσ/νίκη (Ι.Ο.Θ.)

Γραφεία 2310-327202
Μελενικου 41
Γραφεία 2310-327202