ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310303710
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 52 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ