ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310303710
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 52 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ