ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΝΑ Ε.

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2316008322 & 6946315671 Σύντομη Περιγραφή
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 45