ΤΟΠΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΔΑΦΝΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2310325850, 6946049378
Κ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 145 54249
2310325850, 6946049378