Γιώργος Χανός

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωνσταντίνου Καραμανλή 154