ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310262262
ΜΗΤΡΟΠΟΕΩΣ 93