Απόστολος Τζίκας, Δρ. Ειδικός Καρδιολόγος, Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τσιμισκή 88