ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310240474
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 93 54222