ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΑΝΘΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310257407
Μητροπολίτου Ιωσήφ 20 54622