Σ. ΧΑΛΙΣΙΑΝΗ - Λ. ΚΑΡΝΑΡΗ ΟΕ - ΤΟGETHER - EΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΣΗΦ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ