Εκκλησίες-Θεσσαλονίκη-Πύλαια Τρείς Ιεράρχες

Τρείς Ιεράρχες
Στρωμνίτσης 59
Τρείς Ιεράρχες