ΔΙΓΚΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Ε.Ε.

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ερμού 41