Ασφαλιστικά ταμεία-Θεσσαλονίκη -OAEE (Πρωην ΤΑΕ-ΤΣΑ-ΤΕΒΕ)Tμήμα Συντριβανιού(1836)

Εγνατιας 66