ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310230673
ΕΓΝΑΤΙΑ 68 54624