ΒΡΥΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310-418530
ΑΙΓΑΙΟΥ 85 55133