ΔΙΓΚΑΣ Γ ΙΑΤΡΙΚΑ- ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΕ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τσιμισκή 137