Καφεμαντεία Ωκεανός White Tower (Κέντρο)

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Υπολοχαγού Τσόπελα 2