ΓΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310243510-6932391319
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 14 54621
2310243510-6932391319