Πρεσβείες-Προξενεία-Προξενείο Κύπρου

2310-260625 - 260611
Νικης Λεωφορος 37
2310-260625 - 260611