ΜΠΕΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310237097 , 6977421200
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 64 54622
2310237097 , 6977421200