ΚΑΡΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/286644 - 344773
Γ. ΛΑΣΣΑΝΗ 4 54622
2310/286644 - 344773