ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310220302
ΕΓΝΑΤΙΑ 152 54621