ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
2310228700
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 152 54621