Παναγιώτης Σ. Χατζής

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Εθνικής Αντίστασης 101-103