ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΡΑΒΑ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Νευρολόγοι
Εθνικής Αντιστάσεως 74 και Αίαντος