ΡΕΚΛΟΥ Σ. ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 38