Άσπρο Άλογο

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γεωργίου Παραλή 19