ΧΡΙΣΤΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310267328,2310651340,6944706822,6936127360 Σύντομη Περιγραφή
26ης Οκτωβρίου 26, Έμπροσθεν Δικαστηρίων, Κτίριο Θέμις, 2ος όροφος, Θεσσαλονίκη
2310267328,2310651340,6944706822,6936127360