ΜΠΑΓΚΕΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΧΑΡΙΛΑΟΥ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
25ης Μαρτιου 121