ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2310989699-6932109610
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 131 54249
2310989699-6932109610