Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις ΑΕ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310208570
Επισκόπου Κίτρους Νικολάου 4, Θεσσαλονίκη