ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΥΠΕΡΤΑΣΙΟΛΟΓΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310228177-697474860
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 4
2310228177-697474860