ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310251118
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 42 54621