Καρδιολογικό Ιατρείο

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310228172
Εθνικής Αμύνης 34