Καρδιολογικό Ιατρείο

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310228172
Εθνικής Αμύνης 34