ΣΤΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310269870-6944474766
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 4 54621
2310269870-6944474766