ΛΑΒΑΣΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παιδίατροι
2310 886567
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 129-131 54249