ΧΑΤΖΗ Ν. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 110 ΝΤΕΠΩ