ΧΑΤΖΗ Ν. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Νευρολόγοι
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 110 ΝΤΕΠΩ