ΧΑΤΖΗ Δ. ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ψυχίατροι
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 110 ΝΤΕΠΩ