ΧΑΤΖΗ Δ. ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 110 ΝΤΕΠΩ