Μουσεία-Θεσσ/νίκη,Μουσ. Αρχαίων Βυζαντ. & Μεταβυζαντ. Οργάνων

2310-517012
Κατουνη 12