Θέατρο-ΣΟΦΟΥΛΗ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τηλ: 2310 423925
Τραπεζουντος 5, Καλαμαριά
Τηλ: 2310 423925