ΕΛΠΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310426319 - 426320
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗ 54
2310426319 - 426320