Γενική Τράπεζα-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Διοικητήριο Καραολή& Βερναδάκη