ΚΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΕΛΕΥΚΙΔΩΝ 6